Priskalkyl Visningsstädning

Här kan du få en prisuppskattning för en visningsstädning. Beräkningen är baserad på ett normalsmutsad hem i er storlek.